divendres, 22 de febrer de 2008

No m´ho puc creure.....

Com potser que es posi multes a aquells qui reguen els jardins, que els Ajuntaments tallin el subministrament de la xarxa pública de fonts, que es recomani a tort i a dret l´estalvi del preuat líquid element, donat la seva escassa existència, i es permeti de manera impune la comercialització de sistemes de depuració d´aigua anomenats d´osmòsi, els quals llencen directament i sense escrupols, 4 ó 5 litres d´aigua al clavagueram, per cada 1 que depuren????

Potser que els responsable s´ho facin mirar, no???